Osuszanie piwnic i innych pomieszczeń

Jeżeli trafiłeś na ten artykuł, prawdopodobnie masz problem z wilgocią w swoim domu, mieszkaniu bądź piwnicy. Dowiesz się u nas, skąd zazwyczaj biorą się problemy z wilgocią, jak z nimi walczyć i jak w przyszłości przeciwdziałać im.

Wilgoć do wysuszenia.

Wilgoć w pomieszczeniu lub piwnicy może pochodzić z dwóch różnych źródeł. Pierwszy, może być to skutek zalania, bądź powodzi, czyli w pełni inwazyjnego czynnika zewnętrznego, który znacznie uszkodził nasze mury. W tym przypadku działać możemy dopiero po pełnym wypompowaniu wody i zabezpieczeniu pomieszczenia bądź piwnicy przed ewentualnym kolejnym zalaniem. W momencie kiedy źródło problemu zostało usunięte, wówczas możemy podjąć działania mające na celu osuszenie całego pomieszczenia, tak aby w przyszłości nie istniało ryzyko, iż będzie nam się rozwijał grzyb. Zanim jeszcze dokonamy działań osuszających, pierw powinniśmy sprawdzić izolacje poziome i pionowe na linii łączenia fundamentów i ścian. Jeżeli owa izolacja została uszkodzona, należy ją bezzwłocznie naprawić, zanim przejdziemy do kolejnego działania.

Gdy izolacja została sprawdzona i ewentualnie naprawiona, przechodzimy do działań osuszających. Sposobem nieinwazyjnego osuszania pomieszczeń i piwnic jest osuszanie kondensacyjne. Polega ono na wykorzystanie zasady kondensacji (wykraplania wilgoci) za pomocą elektronicznych urządzeń - osuszacze powietrza. Umieszcza się osuszacze w pomieszczeniu osuszanym, które to mają za zadanie odbierać wilgoć z powietrza przez jego schładzanie do temperatury tworzeni się rosy. Metoda ta jest bardziej skuteczna i ekonomiczniejsza od chociażby osuszania poprzez ogrzewanie pomieszczenia i panującego w nim powietrza i późniejszą jego wentylację, gdyż ograniczona ona obieg powietrza wewnątrz osuszanego pomieszczenia.

Osuszanie pomieszczeń

Innym rodzajem osuszania pomieszczeń czy piwnicy, jest usuwanie tak zwanej wilgoci kapilarnej. Wilgoć kapilarna, to wilgoć zachodząca na ścianach pomieszczeń najniżej fundamentów do wysokości 1-1,5m ściany. Źródłem owej wilgoci jest woda wyciągana z gruntu, podchodząca w ścianie przez brak izolacji na linii fundamenty -> ściana bądź przez jej uszkodzone fragmenty. Wilgoć kapilarna jest niestety dość częstym zjawiskiem szczególnie w "stary budownictwie", gdzie owa izolacja pozioma bądź pionowa może być już uszkodzona, bądź wcale nie została położona. nie jest to jednakże sytuacja bez wyjścia. Obecny stan wiedzy i techniki pozwala na zaradzenie i likwidację wilgoci kapilarnej.

Najlepsza metoda - Elektroosmoza

Skuteczną i całkowicie nieinwazyjną metodą jest zastosowanie elektroosmozy a także opatentowanego urządzenia GPL-111. Jest to bezprzewodowe urządzenie, które odwraca proces kapilarnego zawilgocenia ścian i jednocześnie wypycha wodę z powrotem do ziemi. Tym samym w naturalny sposób ściany wysychają, a nam pozostaje później jedynie usunięcie wyschniętego grzyba ze ściany (jeżeli taki powstał) oraz ewentualne naprawienie izolacji poziomej i pionowej, bądź inna forma zabezpieczenia ścian przed wilgocią.

« Wróć do Strony Głównej

Kontakt

Nasze dane

Zakład Osuszania i Zabezpieczenia Przeciwwilgociowego Elektroosmoza III

ul. gen. M. Langiewicza 13/1 35-021 Rzeszów
woj. podkarpackie

507 067 908
510 089 967

adres mailowy

Facebook

NIP 813-287-30-48